Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

Dr Ami B. Friedman przedstawiciel  MATIMOP OCS w Izraelu (odpowiednika polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) przez dwa dni (16-17 września) gościć będzie we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

af

Wizyta dr Friedmana ma na celu uszczegółowienie stanowiska w sprawie pierwszego wspólnego konkursu jakie Polska i Izrael ogłoszą na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów mają być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji oraz znaczącego potencjału rynkowego.
Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel środków narodowych, będących w dyspozycji NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Israel).
NCBiR i MATIMOP pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI (ewentualnie Eurostars) dla wyłonionych w konkursie projektów.

Ogólne kryteria kwalifikowalności wnioskodawców
• Projekt biorący udział w konkursie powinien charakteryzować się innowacyjnością oraz wartością dodaną, wynikającą ze współpracy pomiędzy uczestnikami z obu państw (tj. wspólna baza wiedzy, komercyjne zastosowania itp.).
• Konsorcja projektowe powinny składać się z co najmniej 1 polskiego i 1 izraelskiego przedsiębiorstwa, z których każde realizuje badania naukowe oraz prace rozwojowe rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169 poz. 1049) z wyłączeniem badań podstawowych. Udział instytutów badawczych lub uczelni wyższych jest możliwy (w charakterze partnera konsorcjum bądź podwykonawcy), a ich dofinansowanie odbywa się zgodnie z krajowymi zasadami finansowania instytucji naukowych.
• Partnerzy z innych państw również mogą uczestniczyć w konkursie, ale nie będą oni finansowani przez NCBiR ani przez OCS.
• Projekt powinien być realizowany przy współudziale uczestników z obu państw, przy założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadań badawczych (min. 30 % kosztów projektu dla jednej ze stron).
• Projekt powinien być realizowany zgodnie z wynegocjowaną umową o współpracy zawierającą elementy określone w dokumencie Eurostars Consortium Agreement - Skeleton obowiązującym w programie Eurostars.


Polska – zasady dofinansowania
• Projekt powinien być realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z NCBiR, umową o współpracy zawartą pomiędzy członkami konsorcjum oraz w zgodzie z informacjami podanymi w formularzu projektu.
• Podmiotem uprawnionym do dofinansowania w Polsce, w ramach wyłonionego projektu, może być: przedsiębiorca, instytut badawczy, uczelnia wyższa. Maksymalne poziomy dofinansowania projektu są określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada  2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1241).
• Dofinansowanie ma formę zaliczek, z czego pierwsza wypłacana jest po podpisaniu umowy, a kolejne po zaakceptowaniu przez Centrum  raportów okresowych. Raporty okresowe składane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym w umowie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie finansowania polskich wykonawców projektów należy kontaktować się bezpośrednio z polskim koordynatorem projektów EUREKA (NPC).

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres