Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

NanoMat BioMed DCMiB Akcelerator Patent Plus O projekcie Aktualności POF Homing Plus Projekty FNP - Metan FNP - Solar Aktualności Lider Projekty Lider H2Sens BioPatent PLACES EU 7PR TEPSIE EU 7PR ASPICE EU 7PR Acropolis EU 7PR BBMRI-LPC PRELUDIUM 6 Network Sunrise Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych

akcelerator

Celem projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym” jest  zidentyfikowanie projektodawców innowacyjnych rozwiązań i zachęcenie ich do rozpoczęcia działalności gospodarczej opartej na unikalnym know-how/patentach pochodzących z kilku obszarów (BIO, NANO, IT, ENERGII) oraz rozwój tej działalności poprzez założenie i dokapitalizowanie nowopowstałych spółek.    

Kogo szukamy?   

Gniazd Innowacji – zespołów/osób posiadających zdolność generowania w sposób „ciągły” pomysłów innowacyjnych, mających chęć uczestniczenia w procesie opracowania technologii bazującej na pomyśle innowacyjnym oraz zainteresowanych sukcesem rynkowej komercjalizacji.

Dlaczego poszukujemy Gniazd Innowacji, a nie pojedynczych pomysłów innowacyjnych?

Ponieważ pojedynczy pomysł innowacyjny może stać się nieaktualny i nieatrakcyjny rynkowo lub technologicznie po okresie jego inkubacji. Potrzebna jest wówczas jego zasadnicza modyfikacja lub inny nowy pomysł innowacyjny.

Założenia projektu i zasady współpracy

WCB EIT+ w końcowym etapie inkubacji zainwestuje w około 10 spółek technologicznych. Efektem wsparcia kapitałowego pomysłodawców wyselekcjonowanych przedsięwzięć będzie obniżenie ryzyka dla inwestorów typu venture capital lub inwestorów giełdowych (NewConnect, NASDAQ) na późniejszym etapie rozwoju. WCB EIT+ przewiduje wyjście kapitałowe ze spółek technologicznych po kilku latach od ich utworzenia (5-7 lat). Uzyskane w ten sposób środki będą inwestowane w nowe projekty.

  • max. wartość udziału WCB EIT+ w spółce: 200 000 euro (regulacje unijne – zasada de minimis)
  • większościowy udział w spółce kapitału prywatnego
  • obligatoryjny wkład pomysłodawców w postaci wartości niematerialnych i prawnych oraz udziału gotówkowego
  • dopuszczalna etapowość wejścia kapitałowego

Projekt Akcelerator finansowany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

Dowiedz się więcej! www.akceleratorplus.pl

Gniazdo Innowacji – grupa osób/osoba posiadająca zdolność generowania w sposób „ciągły” pomysłów innowacyjnych, mająca chęć uczestniczenia w procesie opracowania technologii bazującej na pomyśle innowacyjnym oraz zainteresowana sukcesem rynkowej komercjalizacji.
Dlaczego poszukujemy Gniazd Innowacji, a nie pojedynczych pomysłów innowacyjnych ?
Ponieważ pojedynczy pomysł innowacyjny może stać się nieaktualny i nieatrakcyjny rynkowo lub technologicznie po okresie jego inkubacji. Potrzebna jest wówczas jego zasadnicza modyfikacja lub inny nowy pomysł innowacyjny.

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres