Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

"Inteligentne systemy energetyczne to źródło dużych oszczędności dla firm, przemysłu i zwykłych użytkowników"

Inteligentne systemy zarządzające np. poborem energii elektrycznej w domach czy wentylacją w dużych obiektach usługowych nazywane są przyszłością energetyki. Nad projektem wpisującym się w ten kontekst pracowała firma VemsEcoFound sp.z o.o. Jej technologia synchronicznego sterowania wentylacją o nazwie VEMS została nagrodzona w naszym konkursie Venture Support Programme. Zachęcamy do lektury wywiadu z Marcinem Michalskim (na zdjęciu), Prezesem Zarządu wyróżnionej przez nas spółki.

Łukasz Maślanka (EIT+): Jak działa technologia synchronicznego sterowania wentylacją? Na czym polega ten mechanizm, jak rozpoznaje, że należy np. zmniejszyć moc wentylacji danego pomieszczenia?

Marcin Michalski (Prezes Zarządu VemsEcoFound sp.z o.o.): Nasze autorskie rozwiązanie pod nazwą VEMS (Virtual Energy Management System) optymalizuje on-line działanie systemów wentylacji, ogrzewania i chłodzenia.  Algorytmy stosowane w VEMS uwzględniają odpowiednie normy techniczne oraz dostępne w systemach BMS informacje m.in.: temperatura, stężenie dwutlenku węgla lub  informacje z innych specjalistycznych systemów udostępnianych w celu wyliczenia wymaganej normami wymiany powietrza. VEMS ma architekturę warstwową i w jego skład wchodzą autonomiczne systemy przypisane do zarządzanych obiektów oraz aplikacje centralne,  umożliwiające synchronizacje, diagnostykę oraz optymalizację modułów rozproszonych.

Czy opracowana przez Pana zespół technologia może być zastosowana nie tylko w kinach, ale też np. w nowych budynkach, galeriach handlowych czy biurowcach?
Dysponujemy doświadczeniem w projektowaniu lub naprawianiu instalacji tzw. inteligentnych budynków. Wysokie wskaźniki efektywności energetycznej uzyskaliśmy w kinach, jesteśmy również po pierwszych instalacjach systemu VEMS w budynkach biurowych oraz centrach handlowych. Opracowujemy właśnie algorytmy optymalizacji dla obiektów produkcyjnych o dużej kubaturze. Nasza metodyka sprawdza się w obiektach nowych, oddawanych do eksploatacji. Opracowana przez nas technologia jest przydatna szczególnie dla obiektów o dłuższej historii i budowanych w różnych technologiach BMS, które mogą być łatwo integrowane przez nasz VEMS.

Jakie korzyści może przynieść wdrożenie opracowanego przez Pana zespół systemu VEMS w szerokiej, komercyjnej skali?
Są to korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Dalszy rozwój narzędzi takich, jak VEMS tworzy infrastrukturę techniczną, którą można nazwać przedpolem dla produktów energetycznej nowej ery. To m.in. narzędzia do zarządzanie popytem, a także pomagające w redukowaniu zużycia energii w okresach szczytów zapotrzebowania i wiele, wiele innych.

Czy grant przyznany w ramach programu Venture Support pomógł Pańskiemu zespołowi w rozwijaniu tej technologii?
Tak, bo dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wykonaliśmy szybciej niż przewidywał to harmonogram części zaplanowanych wcześniej prac. A to pomogło nam w pozyskiwaniu kolejnych partnerów po stronie odbiorców energii. Liczymy również na rozwinięcie współpracy międzynarodowej w ramach EIT.

W inteligentnych energetycznie domach czy „mądrych” sieciach przesyłowych upatruje się klucza do przyszłości światowej energetyki. Ważne jednak, by poszczególne elementy takiego systemu mogły się ze sobą komunikować i wymieniać danymi. Państwa technologia wpisuje się w tę wizję. Czy współpracują już Państwo z firmami, które pracują np. nad urządzeniami, które sprzyjają rozsądnemu, inteligentnemu gospodarowaniu prądem?
Na bieżąco śledzimy rozwój rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych, jednak nie korzystamy z żadnych gotowych rozwiązań w większej skali. Liczymy na większą dostępność do informacji, z których mogą dzisiaj korzystać gracze świata klasycznej energetyki. Ponadto, nasze rozwiązania są jedynie fragmentem większej układanki nazywanej SmartGrid. Nie czekając na masowe wdrożenia inteligentnych sieci, przygotowujemy się do integracji, bo nasze rozwiązania są technicznie otwarte.

Technologia VEMS została objęta programem pilotażowego wdrażania w kinach Dolnego Śląska. W ilu kinach dotychczas udało się wdrożyć ten system i jakie są opinie na jej temat? Czy otrzymuje Pan informacje, że inteligentne sterowanie wentylacją przynosi wymierne korzyści, np. w postaci oszczędności dla firm objętych pilotażem?
Wykonaliśmy już kilkadziesiąt instalacji w kinach w całym kraju, planujemy również ekspansje zagraniczną. Na bieżąco oraz w okresach miesięcznych jesteśmy w stanie określić efektywność naszej metody. Dla niektórych obiektów udaje się nam osiągać nawet ponad 30 proc. oszczędności w porównaniu do okresu poprzedzającego wdrożenie naszego systemu, co wspólnie z naszymi partnerami uznajemy za dobry wynik.

Jakie warunki należy spełnić, żeby przyłączyć się do programu pilotażowego Państwa technologii?
Zaczynamy od przeprowadzenia wstępnego audytu technicznego. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy na świadczenie przez naszą firmę usług z horyzontem kilku lat.

Czy planują Państwo zainteresować swoją technologią międzynarodowe koncerny albo fundusze typu venture capital, by zyskać dodatkowe środki na działalność i ekspansję rynkową?
Prowadzimy już takie rozmowy, gdyż w ciągu kilkunastu miesięcy planujemy włączenie do naszego systemu ponad tysiąca obiektów. Koncentrujemy się jednak na podniesieniu funkcjonalności naszego rozwiązania dla obiektów o różnych profilach działalności gospodarczej. Jeszcze w tym roku planujemy również wdrożyć nowe produkty wzmacniające ekonomiczne aspekty redukcji energii w dobowych szczytach cen.

Rozmawiał: Łukasz Maślanka (Wrocławskie Centrum Badań EIT+).

***

Marcin Michalski - Prezes Zarządu VEMS Eco Fund sp. z o.o. Absolwent kierunku Inżynieria precyzyjna na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Zawodowo m.in. zarządza grupą firm (obecnie ok 60 osób), projektuje systemy iBMS (Integrated Building Management Systems) oraz instalacje HVAC. Współtworzy i wdraża strategie dotyczące inwestycji, i rozwoju oraz bieżącej działalności firm. Kreuje innowacyjne, niestandardowe rozwiązania oparte na wykorzystaniu dotychczas posiadanych zasobów poprzez ich jeszcze lepsze wykorzystanie. Głęboko wierzy w przyszłość sztucznej inteligencji w służbie ludzkości i jej zgodność z otaczającą nas naturą. Jego motto to „Dzisiaj było wczoraj, jutro jest dziś".

***

Konkurs Venture Support Programme to inicjatywa zorganizowana i finansowana przez Climate-KIC. Skierowana była do zespołów i start-upów, które pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi zastosowanie w niskoemisyjnej, efektywnej energetycznie gospodarce.

Więcej informacji o tym projekcie znajdą Państwo tutaj (kliknij).

Czy wiesz, że ...

Polacy nie gęsi na manganie umieją pisać. Polscy naukowcy zapisali informacje na pojedynczym atomie manganu co ma duże znaczenie dla wzrostu mocy komputerów.

więcej informacji

 

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres