Wrocławskie Centrum Badań EIT+
EN | PL
biuletyn informacji publicznej
szukaj

2. miejsce Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w raporcie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

Na stronach internetowych Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE ukazał się raport „Udział Polski w 7. Programie Ramowym. Statystyki dla obszaru tematycznego ICT”. 

Przedstawione w nim informacje dotyczą wniosków (propozycji projektów oraz zgłaszających je zespołów) z obszaru tematycznego ICT (Information & Communication Technology), złożonych w odpowiedzi na 11 ogłoszonych przez KE konkursów 7. Programu Ramowego. Intencją autorów raportu była próba przedstawienia polskiego potencjału w priorytecie ICT w zakresie badań  i rozwoju przez pryzmat udziału w 7.PR. Opracowanie oparto na danych o wynikach konkursów zapisanych w bazie eCorda-FP7 proposals and participants (wydanie 6.0) oraz spisie projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z bazy eCorda – FP7 grant agreements and participants.

W rozdziale „Szczegółowa analiza uczestników poszczególnych priorytet ów tematycznych” raportu, w punkcie zatytułowanym „Pervasive and trustworthy network and service infrastructures” znajduje się zestawienie polskich organizacji, uszeregowanych względem częstości uczestnictwa w projektach badanego priorytetu tematycznego. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ znajduje się na 2 miejscu – ex aequo z Politechniką Warszawską, wśród liderów, z liczbą sześciu uczestnictw w projektach  (strona 30 raportu).

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) został utworzony w 1999 roku,  przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Jego działania koncentrują się na realizacji głównego celu, jakim jest zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych - kluczowym instrumencie finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. KPK ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R.

Z całością raportu można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.kpk.gov.pl

Czy wiesz, że ...

Biomimetyka to naśladowanie przyrody. W projekcie BioMed są opracowywane inteligentne formy leków, które rozpoznają chore komórki; działanie leków jest wzorowane na zasadzie funkcjonowania wirusów, które rozpoznają a następnie infekują komórkę.

więcej informacji

Aktualności

30 Kreatywnych Wrocławia odebrało wczoraj wyróżnienia z rąk prezydenta Rafała Dutkiewicza.

01.07.15
narodowe centrum bada i rozwoju
dolnolski gryf gospodarczy
adres
facebookgoogle plustwitteryoutubelinkedinpinterestrss
adres